Få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete med rätt verktyg

Att arbeta systematiskt leder till att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Det innebär att risker upptäcks i god tid och innan de leder till bränder. Samtidigt krävs det att allt dokumenteras och att rutiner finns på plats. Det gäller både för stora och små organisationer att arbetet utförs och att risken för bränder reduceras. Du kan få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete, läs mer och se om du kan behöva hjälp med detta. För det är ett viktigt arbete som i längden kan rädda liv och minska risken för onödiga skador.

Lagen reglerar att arbetet måste utföras och att brandskyddet måste vara underhållet. Regelbundna kontroller utförs genom att rutiner sätts som leder till att brister upptäcks. För det är något som behöver utföras regelbundet och att det då finns dokumentation på allt. Arbeta i enlighet med de riktlinjer och lagar som finns genom att få hjälp med SBA. Det kommer att minska riskerna för att en brand uppstår markant och göra fastigheten säkrare och tryggare.

Systematiska brandskyddsarbetet utförd på rätt sätt

Det finns alltid rätt och fel när ett arbete ska utföras. Därför kan du få hjälp av experter på detta för att säkerhetsställa att arbetet blir utfört på rätt sätt redan från början. Genom att sköta allt på ett optimalt sätt kan du få det slutresultatet du vill. Där du med systematiskt brandskyddsarbete kan uppnå ett bättre och mer effektivt sätt att arbeta på. Det leder trots allt till att organisationen du arbetar för uppfyller de lagkrav som finns. Utöver detta minskar det också risken för att en brand ska uppstå och därmed kan vara något som räddar liv men även skyddar från förstörelse och skador.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on

YKB fortbildning hos Maestra Utbildningar AB

​När man arbetar inom transport och åkeri är det självklart alltid viktigt att man har den kompetens och utbildning som krävs för att man på ett tryggt och säkert sätt ska kunna köra de fordon som behövs och hantera maskiner och redskap som kan behövas i arbetet. Därför är det skönt att kunna utbilda sig hos riktigt professionella och erfarna lärare för att man ska kunna få precis den kunskap och information som krävs för att man ska kunna sköta sitt arbete på bästa möjliga sätt. 

Då är en YKB fortbildning​​ något som man absolut bör investera i, oavsett om man gör det för sig själv eller om man som ansvarig på ett företag hyr in utbildningar och kurser för att utbilda sin personal. Maestra Utbildningar AB är ett företag som har erbjudit bland annat fortbildning i YKB i många år och vet därför exakt vad det är som krävs för att utbilda personal inom detta område på ett smidigt och effektivt sätt, självklart kan de alltid anpassa utbildningen efter era önskemål och behov för att ni ska kunna få den kompetens inom företaget som krävs för att driva det på bästa möjliga sätt.

YKB fortbildning för din karriär​

Som vi nämner ovan så kan man som företag alltid hyra in Maestra Utbildningar AB för att få den fortbildning inom YKB som krävs för delar i personalen eller om alla behöver en uppdatering t.ex. Men självklart är det också en mycket god idé att investera i denna utbildning som privatperson om man vill öka sina chanser på arbetsmarknaden. 

Om du som arbetssökande kommer till ett åkeri är du garanterat mer attraktiv om du har denna utbildning i din ryggsäck. På Maestra Utbildningar AB arbetar alltid utifrån Tyas utbildningskoncept för att ni ska få en komplett och trygg utbildning med alla delar som behövs av vana och professionella lärare. 

Kurser & Utbildningar | Comments Off on

Vill du gå en traversutbildning?

Är du i behov av att gå en traversutbildning? En traversutbildning är bra att gå, om det är just så att du hanterar en sådan på jobbet. Denna utbildning är även för dig som hanterar mobilkranar, tornkranar, pelarliftar eller andrar lyftanordningar. När man gör tunga lyft med hjälp av avancerade maskiner, så är det extremt viktigt att man vet vad man gör. Det ska göras på rätt sätt samt ett sätt som är säkert. Du som vill gå en utbildning i travers, du kan göra det hos Motivera Utbildning. Deras utbildning är godkänd via KIKA Kärnkraftgruppen. Att utbilda sig är ett bra sätt att minska olyckor på jobbet. Att göra säkra lyft samt veta hur man bäst hanterar olika maskiner är viktigt.

Gå en utbildning i travers

En traversutbildning ökar chansen till en säker och trygg arbetsplats. Att hantera en travers eller andra lyftanordningar, det kräver kunskap. Väljer du att få en utbildning i travers hos Motivera Utbildning får du rätt kunskaper till att förebygga olyckor. Du får även den kompetens som krävs för att på ett effektivt och säkert sätt kunna arbeta med traversers och andra lyftanordningar. Bland annat får du under denna utbildning lära dig saker som körteknik, manövrering och hur du kopplar olika lyftredskap på ett sätt som är säkert. Hos Motivera Utbildning finns det även andra kurser och utbildningar. De erbjuder bland annat arbete på väg, utbildningar inom arbetsmiljö, utbildningar för hantering av olika fordon och maskiner, samt en massa mer. Om du vill se hela deras kursutbud, se till att kolla in deras hemsida. Du kan även kontakta dem om du vill veta mer.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on

Boka ett Prideflak för 2021

Världen förändras kontinuerligt och vi blir allt bättre på mänskliga rättigheter. Alltfler människor i världen kan älska vem de vill och hur de vill. Det är trots allt grunden för ett samhälle som bygger på allas lika värde och att alla människor har rätten att leva sina liv som de själva vill. Dock är det ett framsteg som ständigt bekämpas världen över. Därför är det viktigt att vi alla står upp för den värld vi vill leva i. Att boka ett prideflak för 2021 kan vara ett sätt för dig att ta ställning och visa att du står upp för en värld där alla har rätten att leva som de vill.

Alla kan vi göra en insats även om ingen kan göra allt helt själv. Det är styrkan med att gemensamt visa upp att det finns en värld där vi alla kan leva tillsammans utan hat och utan diskriminering. För man ska verkligen inte underskatta hur mycket det påverkar för de som lever i rädsla och förtryck. Världen kan bara bli en bättre plats om du väljer att engagera dig i det som händer.

Var en del av lösningen och stå på ett Prideflak

Lösningen måste vara att vi alla kan leva tillsammans och att vi alla kan älska den vi vill. Utan att det på något sätt ska vara ett problem att leva på det sättet man vill. Oavsett vart man kommer ifrån är det en grundläggande rättighet, att kunna älska den man vill. Det är en kamp som du tillsammans med andra kan föra på ett Prideflak. Ingen människa ska känna att de inte kan leva med den de vill. Det är trots allt på det här sättet världen kan bli en bättre plats, inte bara för oss, utan för våra barn och barnbarn.

Event & Kultur | Comments Off on

Ta hjälp av Montico vid rekrytering

Att rekrytera ny personal är aldrig smärtfritt. Det tar tid och kräver en massa arbete för att hitta den rätta personen. Vilket gör att många väljer att vänta med att rekrytera ny personal tills det finns mer tid över. Det gör även att företaget kan få svårt att växa och dessutom missar man värdefulla personaltillskott. Vad man kan göra för att undvika att hamna i en situation där rekrytering ses som ett problem istället för att vara en lösning, är att använda ett rekryteringsföretag. Du vet redan från början vilken typ av kompetens du behöver och sedan sköter de resten. Genom att använda sig av Montico rekrytering sköts hela rekryteringen enligt gällande lagar. Dessutom får du mer tid över till att gå igenom varje potentiell rekrytering.

Det gör hela rekryteringsförloppet mycket smidigare och enklare. Framförallt kan du själv fokusera på att sköta det du behöver medan Montico tar hand om din rekrytering.

En rekrytering med hjälp av Montico ger dig rätt kompetens på arbetsplatsen

Det svåraste med rekryteringen är att hitta rätt person med rätt kompetens. Framförallt om man själv inte har någon tidigare erfarenhet av rekrytering. Det gör att man kan spara en massa tid och energi genom att göra en rekrytering med hjälp av Montico. De har över 20 års erfarenhet och dessutom får du en nöjdhetsgaranti. Använder man Montico sköter de hela processen från kravprofilen till uppföljningen efter att en person blivit anställd. Det är en helhetslösning för rekrytering som gör ditt liv och arbete enklare. Framförallt då du i samråd med Montico tar fram en profil för den personen du letar efter.

Event & Kultur | Comments Off on

Det är bra att gå en liftutbildning

En liftutbildning är bra att gå om det är så att du jobbar med liftar på olika sätt. Du kan gå en liftutbildning hos Windings. Idag så är det så att liftar, de används inom flera yrken och på olika arbetsplatser. Det gäller att veta hur man hanterar dem på ett säkert sätt. Det så att man kan förebygga risker och olyckor. Om du ser till att få en utbildning inom detta så kan du bli mer säkrare i ditt arbete. Det du får lära dig är dels hantera liftar samt att du även får en fallskyddsutbildning. Det är viktigt att ha dessa kunskaper om du jobbar på höga höjder i en lift. Hos Windlings hittar du även andra säkerhetsutbildningar.

Gå olika säkerhetsutbildningar

Inom olika yrken idag så förekommer det risker. Det kan vara att du jobbar på höga höjder, då är det bra att ha fallskyddsutbildning. Du som jobbar med liftar, du behöver en liftutbildning. Andra utbildningar som detta företag erbjuder är bland annat heta arbeten. Det är bra att gå om du jobbar med saker där det finns en brandrisk. Bland säkerhetsutbildningarna hos detta företag finns det även traversutbildning, första hjälpen, HLR och ansvarsutbildning. Detta företag utbildar både företag, privatpersoner samt kommuner och organisationer. Det går att få skräddarsydda utbildningar hos dem. En hel del yrken idag kräver att man jobbar på ett säkert sätt. Det är då bra att få en utbildning så att du vet hur du förebygger risker inom olika branscher. Säker användning av utrustning samt att jobba förebyggande är i dag mycket viktigt att göra. Du kan läsa mer om alla utbildningar på deras egen hemsida.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on

BAS PU gör din arbetsplats säkrare

Från och med 2009 har vissa uppdateringar skett i arbetsmiljölagen när det gäller byggande. Det är numera krav på att det vid varje arbetsplats ska finnas en samordnare för både utförande och projektering. Kraven sorteras in under bas p bas u utbildning.

För att kunna arbeta i den här rollen krävs både utbildning, och erfarenhet. Rätt kompetens krävs, och ska kunna styrkas med relevanta dokument. Det finns flera företag på marknaden som erbjuder den här typen av utbildning och certifiering, för att kunna göra arbetsplatsen säkrare att arbeta på.

En sådan kurs ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågor integreras på ett naturligt sätt i projekteringen av projektet, och hur det här tänket ska implementeras och underhållas.

BAS PU har ett brett kursinnehåll

BAS PU innehåller ett brett spektra av kunskap inom arbetsmiljökunskap. Du får bland annat ta del av riskhantering, statistik, och får insyn i vad arbetsmiljöverket bedömer vid sina kontroller. I kursen ingår både grundläggande element, samt mer fördjupade sådana.

Kurserna brukar också anpassas efter kundens egna behov. Alla arbetsplatser har sin unika problem- och kravbild, och kurser skräddarsys därför till viss del. Det kan till exempel handla om kemiska risker, eller hur en hotbild ska hanteras på arbetsplatsen.

Kursen är oftast en heldag, men tidsåtgången beror till viss del på hur stora förkunskaper kursdeltagarna har inom relevanta ämnen. Utbildningsbevis utfärdas efter slutförd kurs.

Utbildningar finns i hela landet, och det går garanterat att hitta ett kursupplägg nära dig. Kursen ska inte bara ses som ett tvång, utan som en möjlighet att göra din arbetsplats säkrare, och därmed betydligt trivsammare att jobba på.​

Kurser & Utbildningar | Comments Off on

Behöver ni ett studentflak till ert studentevent?

Det är inte fel att ha ett studentflak om det är så att ni ska ta studenten. Det är rätt så vanligt att en klass, tillsammans åker på ett flak och sjunger ut att de har tagit studenten. Ett studentflak Stockholm 2019 är därför helt rätt att boka in. Det går att hyra flera olika sorters studentflak. Det ingår en del i det vanliga paketet. Så som chaufför som kör er under 5 timmar, valfri rutt, samt lastbilen, bränslet och städningen efter. Sedan går det även bra att lägga till olika paket. Kanske ett fräckt ljudsystem så att ni ska spela alla era favoritlåtar. Att hyra ett studentflak kan vara bra, för det ger er ett minne för livet.

Lastbil med flak för studenter

Om ni hyr ett studentflak, så kan ni bestämma hur stort det ska vara. Det beror ju på hur många ni är som ska åka med. Det finns studentflak Stockholm 2019 för 20-200 personer. Missa inte att även lägga till de tillbehör ni vill ska finnas med. Det finns som sagt flera ljudpaket samt att det finns sprutöl och specialeffekter. Det finns konfettikanoner, konstgjord snö, rökmaskiner och mycket mer.

Gör bokningsförfrågan direkt på webben!

Om det låter intressant att hyra ett studentflak med en massa kul saker på, se då till att göra en bokningsförfrågan. Ni hittar en mängd olika flak genom att besöka minstudent.se. Där finns all information som ni behöver. Låt er student bli en dag att minnas genom att göra den extra kul med ett bra studentflak!

Event & Kultur | Comments Off on

Ta certifikat i Heta Arbeten genom utbildning

Certifikat för heta arbeten är någonting som alla de som håller på med heta arbeten behöver ha. Det ska förnyas var femte år för att fortsätta vara giltigt. Efter en kurs i heta arbeten så har man behörighet att bland annat vara brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig, vilket innebär att man både får leda och övervaka de arbeten som anses vara heta.

Heta arbeten innebär alla de jobb som innefattar exempelvis en gasolbrännare, varmluftspistol, svetsning, vinkelslip, lödning, takläggning eller ett arbete där man arbetar med väldigt snabba verktyg. Friktionen som skapas under snabba arbeten skapar värme som sedan kan komma att skapa en brand om man inte har rätt utbildning för detta. Försäkringsbolagen kräver bland annat att de som arbetar med heta arbeten behöver gå denna utbildning.

Certifikat för heta arbeten är en bra investering!

Det finns många kurser där man lär sig om heta arbeten och det är alltid en bra investering för ett företag att låta sina medarbetare gå på denna kurs. Det är en utbildning som många är tacksamma över samtidigt som det ger arbetarna en chans att lära känna varandra bättre samtidigt som de blir bättre på sitt yrke. 

De som genomgår en kurs i heta arbeten har även en chans att billigare beställa en släckvagn som kan komma att behövas på deras eventuella arbeten. Det är även bra att alltid ha en släckvagn om man har en lokal där man ständigt är i och arbetar i. De flesta företag anlitar idag inte andra företag som inte har genomgått en kurs i heta arbeten, detta på grund av säkerhetsrisker.

Kurser & Utbildningar | Comments Off on