Rosa Barba- Bending to Earth (1)Rosa Barba – Bending to Earth 2015, Foto: Sanna Sahlén

Rosa Barba- Elements of Conduct
Malmö Konsthall / 18 februari- 14 maj 2017

Vid första anblick har jag svårt att ta in det kaos som råder i rummet. En tung doft av trä och varm film slår mot mig när jag kliver in i Rosa Barbas utställning. Det tar några sekunder för mina ögon att vänja sig vid den dämpade belysningen. Utställningen pockar på full uppmärksamhet från första sekund, ljudet av trummor och fläktar från ett flertal gamla projektorer fyller Malmö Konsthall.

Rosa Barba är konstnären som inte placerar sina verk i en specifik genre, istället löser hon upp gränserna. Hon blandar ohämmat dokumentär med fiktion och får den analoga filmen att mer likna en skulptur eller installation. I centrum för hennes utställning tornar verket Blind Volumes upp sig. En stor stålkonstruktion som för tankarna till en blandning av byggarbetsplats och en tysk nattklubb. Ljuset från flera filmprojektorer blinkar likt strobeljus i takt med den eskalerande musiken som bjuder in till att röra sig fritt i installationen.

image1 (1)Rosa Barba – Coupez Ici 2012, Foto: Sanna Sahlén

Bland de många verk som fyller salen tvingas besökaren försöka hitta sammanhanget. Det är en utställning som kräver investering av både tid och ansträngning. Några av verken tvingar mig att rent fysiskt arbeta med dem, som i Seasick Passenger där text är utstansad från filt på golvet. Oöverskådlig och nästan oläslig. Det är spännande att se andra djupt koncentrerade besökare cirkulera kring verket övertygade om att kunna urskilja dess mening. Att se andra trevande interagera med hennes verk skapar en ny nivå.

Rosa Barba skapar en kaotisk miljö där de olika verken gång på gång stör varandra. Mumlande röster och texter som snabbt passerar tävlar om åskådarens uppmärksamhet. Dokumentärfilmer om radioaktivt avfall och besök i väldiga arkiv blandas med porträtt av en biodlare. Det är en utställning som får mig att fundera över den tid vi lever i, hur vi ständigt blir överösta med information från olika kanaler och hur vi påverkar vår samtid.

Jag lämnar den värld som Rosa Barba skapat i stora salen på Malmö Konsthall, där tid och rum nästan upphört existera men samtidigt går på högvarv. Utställningen hon skapat visar lika stort intresse för tekniken och materialet som för verket självt. Ute i verkligheten blir jag bländad av ljuset och lämnar Malmö Konsthall till ljudet av en svag puka.

Sanna Sahlén


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...