Taikon

Taikon
Premiär 2 oktober 2015

Att berätta om hur orättvist och rasistiskt behandlade romer har blivit i Sverige och i världen är ett hedervärt uppdrag och denna dokumentär tar sitt ansvar på högsta allvar. Rasism mot romer är tyvärr inget som endast tillhör dåtiden, den är högst levande, om än inte lika accepterad, även idag. När intentionerna att levandegöra filmens tematik genom Katarina Taikon liv och leverne fungerar som bäst, t.ex. i avsnitten om Taikons möten/duster med dåtidens toppolitiker (Palme, Erlander m.fl), så är filmen brännande bra, så bra att man förlåter det konventionella och stela upplägget. Taikon är viktig som informationsgärning med folkbildningsaspirationer men filmiskt så fastnar den i en stel och blodfattig estetik som inte kan mäta sig med det politiska patoset som huvudpersonen och många kring henne uppvisar.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...