20150913_150126_Android (2)Foto: Josefin Granetoft.

Malmö Fotobiennal
11 – 20 september

Malmö Fotobiennal är igång för sjunde gången och deras rosa skyltar har nu poppat upp på hela 40 ställen runt om i staden. Temat för årets upplaga är aktivism och i synnerhet tycks mänskliga rättigheter och krig vara i många konstnärers fokus. Konstpretton har varit på plats på några av biennalens höjdpunkter, men för fotofantasten finns det alltså betydligt mer att upptäcka fram till att biennalen avslutas nu på söndag.

Tomáš Rafa: ”Walls of Sports”, Moderna Muséet

Walls of Sports är ett projekt som syftar till att lyfta fattiga, romska områden i Slovakien genom konst. I utställningen får vi se videodokumentationer av Rafas arbete tillsammans med aktivister och lokalbefolkning, där de målar om trappuppgångar och murar i rött, grönt, gult och blått. Initiativet ska dock inte bara ses som en kosmetisk åtgärd, utan också som ett ställningstagande mot myndigheternas vana att bygga betongmurar för att ytterligare stänga ute och osynliggöra dessa redan utsatta grupper.

Som backdrop till projektet visas även en videoupptagning från en högerextrem demonstration i Bratislava, som utmynnade i en misshandel av en arabisk småbarnsfamilj. Man behöver knappast stanna länge vid denna film; bilden av hur nyfascistiska rörelser breder ut sig är alltför välbekant. Istället framträder Rafas färgglada väggar som ett hoppingivande inslag i ett allt mörkare Europa.

Zanele Muholi: “We live in fear”, Galleri Vasli Souza

Zanele Muholi arbetar med en visuell aktivism som kanske allra bäst syns i fotoprojektet Faces and Phases, som hon har ägnat sig åt i åtta års tid. Hon kallar själv arbetet ett skapande/kartläggande/bevarande av svarta HBTQI-personers historia i Sydafrika, vilket har utmynnat i en porträttserie av svart-vita fotografier som nu täcker väggarna i ett helt rum på Galleri Vasli Souza. I rummet intill visas samtidigt hennes film We live in fear där hon berättar mer om sin arbetsprocess. Vad som klart framgår är den styrka som både individerna inhämtar av att se sig själva förevigade i bilderna och i det kollektiv som Muholi lyfter fram, bland ett samhälle präglat av både homo- och transfobi och internaliserad rasism.

Laurence Rast: “There are no homosexuals in Iran”, Panora

Intill biosalongerna på Panora hänger en rad fotografier av konstnären Laurence Rasti. ”Det finns inga homosexuella i Iran” var vad den tidigare iranske presidenten påstod i ett tal på Columbia University år 2007. Fotografierna i Rastis serie tycks vara en slags fiktiv berättelse om dessa (osynliga) homosexuella mäns liv, som träder fram genom dåliga kamouflage av ballonger, buskar och blommor.

Kent Klich: “Black Friday”, Malmö Konsthall

Till skillnad från de andra konstnärerna visar Kent Klich inte en direkt kontakt med människor, utan istället spåren av dem. I utställningen Black Friday har han fotograferat och filmat områden i Gaza som utsatts för israeliska militärattacker. I en film får vi åka med på en skakig tur på motorcykel där enstaka människor snabbt sveper förbi i den i övrigt tomma och tärda stadsbilden. Desto mer uttrycksfulla är fotona av sand, bildäck och fotspår som har tagits uppifrån och därefter utplacerats på golvet i utställningsrummet. På väggen visas samtidigt ett bildspel med fotografier av människor som dött under militäroffensiverna och det tysta och stillsamma rummet tycks så kunna fungera som en slags sorgeplats för dessa offer.

Josefin Granetoft


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...