Revolten

Revolten
Premiär 22 maj 2015

Efter en imponerande öppningssekvens som påminner om postapokalyptiska scenarion så får vi följa Lili, perfekt porträtterad av debutanten Zsófia Psotta, och hennes hund Hagen. Hunden är en blandras som, ska vi få se, hatas och misshandlas av både individer och samhället och blir hemlös och desperat, efter att Lilis pappa tvingat henne att överge den. Revolten klipper mellan Hagens och Lilis öde under tiden innan det som orsakar det apokalypsliknande scenario som inleder filmen. Tekniskt sett så är Revolten en imponerande bedrift som sätter nytt världsrekord för antal hundar använda i en film. Kameraarbetet är spänningsskapande nervigt och att regissören Kornél Mundrczó lyckas skapa de bilder han gör, med en sådan stor hundensemble, utan att använda några datorgenererade specialeffekter är genialiskt. Filmens manus är intelligent och använder hundarnas uppror mot sina förtryckare som en allegori för vad som kan hända i till exempel västerländska samhällen om de som är utstötta tvingas att göra revolution för att få chansen till ett värdigt liv. Antihumanistisk registrering, hemlöshet, förtryckande makthierarkier och alienering är något vi måste motarbeta, inte genom att skylla på de som är utstötta utan genom att se vad vi som demokratiskt samhälle kan göra för att ge alla som bor här, och alla som kommer hit, drägliga liv. Revolten håller hela vägen och avslutas med en stark bild som lämnar åskådaren fri att kontemplera och diskutera tematiken och vad den säger om världen vi lever i. Som helhet så är Revolten spännande underhållning och knivskarp samhällskritik paketerat i ett filmpaket som inte får missas.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...