Lunds konsthallFoto: Josefin Granetoft.

Matts Leiderstam – Det gemensamma. Lunds kommuns konstsamling.
Lunds konsthall / 17 april – 17 maj 2015

Kommunal konst låter kanske inte så spännande. För de allra flesta passerar den nog obemärkt förbi, på kontoret, biblioteket eller i skolan. Detta vill nu Lunds konsthall råda bot på, då man bjuder in till en utställning över alla 4 500 verk i Lunds kommuns konstsamling.

Konstnären Matts Leiderstam har samlat ett urval ur samlingen kring en mörkgrön fris som löper längs med konsthallens väggar. Nationalromantiskt oljemåleri får samsas med konceptkonst från 2000-talet. Dessa verk, som är inköpta för skattepengar, hänger vanligen utspridda över hela Lund. Placeringen på konsthallen är gjord efter kommunens inventeringslista, som också sitter uppsatt i rummet, där vi kan utläsa registreringsnummer, årtal och måttangivelser för alla verk i samlingen.

Som helhet ger det ett ganska torrt intryck, mer likt ett arkiv än en utställning. Här finns inte tillfälle att nogsamt betrakta varje konstverk eller att kontemplera över Konstens universella budskap; som vi ju vanligen bjuds in att göra på konsthallen. Snarare riktas intresset mot samlingen som fenomen, vilket inte är helt fel att fundera över heller. Vad händer med konst när den stoppas undan i arkiv, eller när den blir en inredningsdetalj på ett kommunalt kontor? Konstens relativa värde avslöjas snabbt när den inte placeras på galleriets höga piedestal.

Det känns inte heller helt osökt att se denna utställning som ett svar på den debatt som har pågått kring konsthallens uppdrag den senaste tiden. Man har anklagats för att vara för smala, för svåra och för ”slösaktiga” med den stora utställningslokalen. Här har man verkligen gjort en utställning i Lunds allmänintresse. Dock hade det varit intressant om man mer tydligt hade lyft de frågor som ställdes här ovan, eller om Matts Leiderstam hade gjort en mer kritisk läsning över sina fynd i kommunens alla vrår. Varför har man köpt in just denna konst? Och hur förändras konsten av sin kontext? På så sätt hade man kunnat lyfta det allmänna intresset till något riktigt, riktigt spännande.

Josefin Granetoft

Konsthallen visar också en utställning på övervåningen, ”Work in Progress”, där 18 illustratörer som tecknar för barn och unga visar sina verk efter en två-dagars workshop. Enkelt och lekfullt kring kreativt skapande!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...