Violette

Violette
Premiär 16 januari 2015 / SF Bio, Spegeln Malmö, Kino Lund m.fl.

Violette är en film fullproppad med intressanta ämnen och personer, som t.ex. feminism, existentialism, Simone de Beauvoir och Jean Genet. I centrum står den betydande men för större publiker mindre kända författaren Violette Leduc, som bl.a. revolutionerade explicita representationer av kvinnlig sexualitet i litteraturen.

Att filmen skiner ljus på Leduc är en kulturgärning men Violette lyckas inte fullt ut med att göra sina ämnen och personer rättvisa. Speltiden är för lång för hur filmen är upplagd och berättarstukturen, med kapitelindelning, fungerar bara delvis. Försöket att samtidigt berätta om personen Leduc och kontexten kring henne är intressant men balansgången mellan biografi-film och diskussion kring tematiken är stundvis svajig.

De något hackande hoppen mellan olika skeenden och perioder i Leducs liv, som känns som halvmesyrförsök till alienationseffekter, gör att berättandet delvis startar om med jämna mellanrum utan att tillföra något till berättandet. Detta ger en känsla av att filmen, trots den väl tilltagna speltiden, inte tillräckligt utforskar de intressantaste aspekterna av Leducs författarskap och relationer till personer och institutioner.

Denna kritik till trots så har Violette fler fördelar än nackdelar. Som introduktion till personen i fokus och den litterära zeitgeisten i Frankrike under den aktuella perioden är filmen utmärkt och skådespeleriet, speciellt från Emmanuelle Devos som Leduc och Sandrine Kiberlain som de Beauvoir, är genomgående intressant.

Violette handlar om så viktiga ämnen och beundransvärda personer att jag verkligen hoppas den når ut till en så stor publik som möjligt. Faktumet att den existerar och går upp på biografer är fint och filmen är bra om än inte i närheten av ett mästerverk.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...