Nightcrawler

Nightcrawler / SF Bio
Premiär 28 november 2014

Jake Gyllenhaal är fullständigt fantastisk (damn you Oscars-röstare som kommer att tycka att filmen är för mörk och inte ge honom några röster) som Lou, en arbetslös och lätt kriminell person som halkar in i nyhetsbranschen. Hans depraverade utseende och stalkeraktiga maniskhet är samtidigt eggande och skrämmande.

Filmens kritik av media och journalister som jagar och säljer olycka och död är träffande och väldigt mörk. Gyllenhaals perfekt utformade rollfigur är ett tveeggat svärd, fullständigt fascinerande som specifik huvudperson, som har svårigheter med att se var gränsen mellan observation och deltagande går, men också en metafor för den ruttna och perverterade amerikanska drömmen.

Filmens smarta manus och tonsäkra iscensättning får publiken att verkligen utforska sina känslor gentemot Lous persona och handlingar, publikens medskyldighet i vad han gör (som kommer av att han är filmens protagonist) skapar en perfekt plattform för åskådarens interna och externa diskussion om filmens teman. Lous funktion som både huvudprotagonist och huvudantagonist tvingar alla som ser filmen att fundera på hur nyheter produceras och konsumeras och vad de består av.

Nightcrawler släpper aldrig på spänningen och är genomgående konsekvent när den synar det cyniska tillstånd som dominerar många aspekter av media i USA och västvärlden.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...