peril

For Those in Peril / Spegeln Malmö, Södran Lund
Premiär 14 mars 2014

Poetiskt bildspråk och stort sorgearbete är två av komponenterna som utgör For Those in Perils djuplodande och känslomässigt knäckande analys av människan och småsamhället i tider av fara och sorg.

Platsen är ett litet fiskesamhälle i Skottland och huvudpersonen är Aaron, perfekt spelad av George MacKay. Han är en tillbakadragen kille som är den enda överlevande efter att en liten fiskebåt försvunnit till sjöss. Det var Aarons första jobb på båten och bland de fem som försvann fanns Aarons bror.

Istället för att välkomna Aaron tillbaka så tittar samhället på honom med misstänksamma ögon och undrar om han hade något med olyckan att göra, vissa uttrycker att det hade varit bättre om hans bror, som var betydligt populärare, eller någon annan hade kommit tillbaka. De enda som finns på hans sida är mamman och broderns flickvän. Själv är Aaron övertygad, eftersom kropparna och båten aldrig hittades, att hans bror en dag kommer att komma tillbaka.

Filmen sätter stämningen perfekt genom att till en början, innan handlingen lägger i en högre växel, presentera Aaron och miljön runtomkring honom. Genom smarta tillbakablickar och berättarröster får vi se bilder från Aarons barndom och tiden innan hans bror försvann. Tecknandet av rollfigurens psykologiska tillstånd är mästerligt gjord och ger en stor förståelse för honom och samhället han lever i.

Genom hela filmen så hörs ibland berättelser från barndomen, mamman berättar om hur djävulen svalde en hel by och hur människorna räddades. Detta får stor betydelse senare när vi får följa Aarons nedåtgående spiral vad det gäller hur han känner sig och relaterar till välden. Filmen uppvisning av mental ohälsa och hur individ och småsamhälle behandlar sorg är trovärdig, realistisk. Och skrämmande.

For Those in Peril är svår att se, här finns inte många ljusa stunder, men blir, genom det desto mer givande. Filmen är modigt orädd vad det gäller hur och vad den presenterar, händelseförvecklingarna och rollfigurernas val är ofta oförväntade och överraskande men alltid konsekventa och den starka upplösningen lämnar ingen oberörd.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Distribution: NonStop Entertainment.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...