dallas buy club

Dallas Buyers Club / SF Bio
Premiär 7 mars 2014

Superba skådespelarinsatser, båda belönade med Oscarsstatyetter, från Matthew McConaughey och Jared Leto i en verklighetsbaserad historia om HIV och AIDS.

Det är 1980-tal och fördomarna om HIV och AIDS är många. Homosexuella får skulden och när den homofoba drognyttjaren/missbrukaren, elektrikern och cowboyen Ron Woodroof får reda på att han lider av sjukdomen så blir han genast utstött av sin umgängeskrets och kan inte själv tro att det är sant eftersom ”den bara drabbar bögar”.

Efter initial misstro med ilska och förnekelse läser han på och inriktar sig på att skaffa botemedel och/eller bromsmediciner. Eftersom kunskapen om viruset och sjukdomen vid denna tid, även bland läkare, är låg så är pengagiriga läkemedelsbolag givetvis snabba med att komma på sätt att tjäna pengar. Sjukdomens snabba spridning gör att läget är desperat.

Filmens kritik av läkemedelsbolag är intressant men något uddlös då den tappas bort på grund av att skådespeleriet överskuggar de flesta av filmens övriga element. Manus och regi höjer sig sällan över ”godkänd men inte så mycket mer”-nivå men skådespeleriet är så bra att filmens viktiga ämnen ändå tillfredsställande förmedlas till publiker som kanske annars inte hade brytt sig om att sätta sig in i den.

När alla gamla ”vänner” överger Ron så hittar han en ny bekantskap i Jared Letos Rayon, en transperson som också lider av AIDS och delar Rons historia av drognyttjande/missbrukande. Att se hur Rons fördomar ställs på ända när han, genom hans semi-illegala försäljning av mediciner, möter människor inom HBTQ-communityn är en av filmens största fördelar. Rons resa pekar mot hur mycket av det hat och den animositet som vissa människor har, mot människor eller grupper som de ser som motsatsen till vad de tycker är bra eller moraliskt, är baserat på okunskap och rädsla för allt som inte är som den dominerande normen.

Valet av skådespelare, speciellt Jared Leto som transkvinna, är kontroversiellt och det finns intressanta och väldigt läsvärda åsikter, te.x. här, här och på hashtagen #notyourrayon på Twitter, om varför en annan person skulle valts för Letos roll. Dessa diskussioner är intressanta med flera poänger men fråntar inte från hur bra Leto är. Kritiken av val av skådespelare ska främst riktas mot Hollywood och andra filmindustriers sätt att rollbesätta och, i förlängningen, hur film överlag, och med vilka verktyg, porträtterar verkliga personer och samhällelig problematik.

I slutändan så är Dallas Buyers Club en bättre diskussionsstartare än film. Filmen behövs för att sätta igång och åskådliggöra diskussioner om fördomar som, trots att det har gått nästan trettio år sedan tiden som filmen huvudsakligen iscensätter, fortfarande är aktuella. Fördomarna mot AIDS och HIV är fortfarande idag många, precis som de mot transpersoner och HBTQ-communityn.

Martin Memet Könick
Följ Martin på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...