konsthall malmoFoto: Alexandra Hvalgren.

MALMÖ KONSTMUSEUM@MALMÖ KONSTHALL / Malmö Konsthall
7 december 2013 – 16 mars 2014

Efter månader av renovering öppnar Malmö Konsthall äntligen sina största utställningslokal igen. I en tid fylld av förberedelser inför årets största storhelg bjuder konsthallen in till en utställning fylld av unika möten, interaktion och ett utsökt samarbete mellan två av de största konstinstitutionerna i Skåne.

Utställningen har sin utgångspunkt i Malmö konstmuseums samling som består av 40 000 verk. En unik samling som har många guldkorn men som också har rykte om sig att vara teoretisk och svår, något jag starkt motsäger. Verk ifrån 1960-talet och framåt visas med tre teman; språk och kommunikation, en värld i förändring och vardagens ritualer.

Det finns en fin balans mellan stora ikoniska verk och mindre uppmärksammade konstnärskap. Bland annat visas Andres Serrano verk Black Supper som består av tre fotografier och som ingår i den berömda serien Immersions. En serie som under dess samtid, 1990-talet, var mycket provokativ eftersom fotografierna exponerar katolska symboler nedsänkta i blod, urin eller sperma. Serrano kritiserade religiösa ritualer och normer och skapade på så sätt en värld i förändring, konstens begrepp vidgades och diskuterade religionens spännvidd i samhället.

De tre tematiska ingångarna skapar en beundran inför konstens vilja, uppmaning och ibland uppgift till förändring. En känsla av engagemang inför samhällets och konstens utmaningar finner sig i mig när jag, i samma lokal, ser några av de främsta konstnärskapen under de senaste 50 åren. Det har dessutom gått en tid sedan deras motiv och samtid var aktuella. En distans har uppkommit och en insikt om hur snabbt nostalgi kan infinna sig i vardagliga och samtida ritualer kommer krypande.

post itFoto: Alexandra Hvalgren.

Utställningen undersöker temat om en värld i förändring genom att utforska informationssökning och historieskrivning. Johan Thurfjells verk Ett försök att förstå består enbart av post-it lappar i olika färger som bildar en tidslinje för både skandinaviska, internationella och personliga nyheter. De olika färgerna representerar olika nyhetskällor på internet, som t.ex. arab.net eller svd.se. Ett försök att förstå uttrycker en problematisering kring världens gemensamma strömningar och individens förmåga att kategorisera dessa sammanhang men också källkritik.

I utställningen finns även ett rum byggt i rummet, den så kallade M-salen. Ett rum som är tillägnat interaktion och lekfullhet i relation till besökarens vilja. Utanför M-salen finns tre stycken ipads som visar konstmuseets samling. Det går att söka på sin favoritkonstnär eller årtionde och önska vilket konstverk man skulle vilja se dyka upp på väggen i M-salen. Besökaren får motivera sitt val och får ett mail om dess motivering och verk kommer att dyka upp på M-salens väggar, ett rum som från början var tomt och som är i ständig förändring. De interaktiva inslagen i utställningen är uppiggande och ger konsthallens besökare en ytterliga anknytning till temat kring kommunikation och vardagens ritualer. Roller ombyts och konsthallen ger besökaren chansen att medverka som kurator, dessutom skapas en vilja att komma tillbaka och se de nya verken.

MALMÖ KONSTMUSEUM@MALMÖ KONSTHALL ger mersmak till de konstskatter som finns i konstmuseets mörka arkiv och som inte har visats för Malmös befolkning på länge. Frågor om en ny plats för samlingens exponering har väckts bland olika kulturjournalister, en tanke som får mitt konsthjärta att banka extra hårt. Men låt oss just nu uppskatta detta utsökta samarbete mellan konsthallen och konstmuseet och se fördelarna med samarbete över gränserna mellan de olika institutionerna.

Alexandra Hvalgren
Följ Alexandra på twitter


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...