Memory Palace – Peo Olsson / Fotogalleriet Format
19 januari – 17 februari 2013

Memory Palace, en utställning av fotografen Peo Olsson, brer just nu ut sig i Fotogalleriet Formats lokal. Den här samlingen bilder undersökerminnet som e n form av bildarkiv och belyser kamerans makt att bevara och mumifiera ögonblick som annars förpassas till glömska.

Olsson jobbar mycket med ljus och fotografi i samspel. Hela lokalens belysning har dämpats för att lyfta fram ljuseffekterna i hans verk. Flera av bilderna ser nästan ut som målningar och det stora formatet gör dem extra effektfulla. Ljuset bryter sig igenom dukarna och tillför något levande i verken. Det känns som om det ligger mycket vikt i att återskapa strukturer och material på ett så livfullt sätt som möjligt.

De mest iögonfallande verken är bilderna föreställande vad som ser ut som ett bibliotek eller ett kontor med bokhyllor och en projektorduk. Konstellationen återkommer i olika format och varianten längst in i rummet tillhör mina favoriter. Där spelas bilden upp som en film, där objekten ett och ett plockas bort från rummet tills det bara finns tomma hyllplan kvar för att sedan sättas tillbaka i exakt samma ordning. Bok för bok och fil för fil så töms och fylls detta rum om och om igen. Olsson skapar skickligt en känsla av arkivering och av ting som plötsligt kan försvinna och falla i glömska.

I en annan av de liknande bilderna ser vi samma typ av rum där olika bilder hela tiden projeceras. Bilderna som flyger förbi är flyktiga och omöjliga att memorera och, precis som ögonblick, så försvinner de snabbt från näthinnan. Man får även en medventenhet om sin egen position i rummet och bilderna får oss att sugas upp i deras ljussken.

Ett annat verk är en dokumentation av ett samtal mellan två personer. Diskussionen är fragmentarisk, omöjlig att följa för en utomstående person men en intressant betraktelse av hur vi människor ofta kommunicerar. Samtalet böljar åt olika håll och tar ständigt nya vändningar, likt ett krokigt och växlande landskap.
Utställningen tydliggör fotografiets makt att bevara och frysa tiden. Samtidigt så kan en kamera förvrida ett ögonblick och få oss att minnas saker på ett annat sätt än hur det egentligen var och en bild kan bara presentera en fraktion av en upplevelse. Peo Olssons bilder uppmärksammar bilders förmågor på flera sätt och galleriet Format lyckas med att presentera hans verk på ett stämnigsfullt sätt.

Sofia Nilsson


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...