Illustration: Michaela Larsson.

Ljus på Ladyfest, samhället är så patriarkalt. En rutten rädsla hörs från krönikörer och debattörer som inte vill se problemet, inte se sanningen. Tonen är kall, rad efter rad viskar om att inget problem finns, att lösningen är fel. Men Ladyfest skrider fram, räknar ojämlikhet och vrålar: Vi är här, vi är, kom och lyssna, kom och delta!

Ovan är mitt ödmjuka försök att, genom att låna från den feministiska anarkisten Voltairine de Cleyres poesi, hylla Ladyfest Malmö. Jag hann tyvärr inte besöka så mycket på föreningens festival, som ägde rum förra helgen, förutom festen på lördagskvällen men vill utnyttja detta utrymme för att proklamera hur viktigt det är med fester och föreningar som just Ladyfest.

Varför är det så viktigt? Jo, för att stora delar av samhället verkar lida av en förtrollande förbannelse som förvägrar dem att se vad som finns att beskåda mitt framför ögonen: att världen vi lever i fortfarande är väldigt ojämlik och att feminism aldrig kan vara över, förlegad eller tjatig så länge samhället ser ut som det gör.

Det värsta är inte att övertygade manlighetshetsare, sexister och resten av packet som aktivt kämpar för att upprätthålla ett ojämlikt samhälle protesterar och kritiserar föreningar och fester som Ladyfest. Det är väntat, deras ruttna agenda går stick i stäv med alla som sympatiserar med Ladyfest och är en del av vad som gör att Ladyfest och feminism måste finnas, det är dem vi måste kämpa mot. Nej, det värsta är att dessa aktiva antifeminister har lyckats få så många annars vettiga människor att tro att det inte längre existerar något problem, att feminism inte längre behövs, att det inte är den rätta lösningen.

Ladyfests räkenskaper om könsfördelningen på kulturarrangemang är bara ett exempel på hur ojämlikt samhället fortfarande är. Att samhället av idag är mer jämlikt än på stenåldern, än förra veckan, än någon annan tidsperiod som man väljer som exempel räcker inte så länge samhället fortfarande är ojämlikt. Tills den dag då vi faktiskt har ett helt jämlikt samhälle så är feminism inte bara den rätta lösningen, det är den enda.

Ljus på orättvisor, ljus på ojämlikhet och ljus på Ladyfest. Tack för att ni finns och tack för festen.

Martin Memet Könick


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...