FOTO/KONST: MALMÖ
Åsa Johannesson – The Boy & the Twins / Fotogalleriet Format
20 augusti – 18 september 2011


Foto: Sofia Nilsson

Fotokonstnären Åsa Johannesson intresserar sig för porträttbilder och ställer sig frågan om vad en bild gör med oss, vad den säger om vår identitet?

Hon utgår från porträttet för att undersöka föreställningar om identitet och ifrågasätta normskapande strukturer. Med den dokumentära bildformen som utgångspunkt använder hon fotografiet som en tankeprocess som ska väcka tankar och funderingar hos betraktaren.

Fotogalleriet Format ställer just nu ut hennes verk och utställningen The Boy & the Twins är en tankeväckande upplevelse som leker med kontraster mellan motiv, färg och komposition. Det hela förstärks av att galleriet samtidigt ställer ut en annan konstnär, Jenny Nordquist, som jobbar med liknande teman. Att ställa ut två konstnärer i samma galleri, sida vid sida, är ett intressant fenomen då de två konstnärernas verk genast börjar kommunicera med varandra och påverka vår totala upplevelse av utställningen.

I The Boy & The Twins använder Johannesson bilder hon tagit när hon, över en längre tidsperiod, följt en engelsk pojke, Jacob, i hans hem i närheten av London. Jacob föddes som flicka men genomgår nu könsbyte och håller på att utvecklas till en ung man. Hon arbetar också med svartvita negativ från sitt personliga familjearkiv med bilder av henne själv och hennes tvillingsyster från 1980-talet. Bilderna är tagna av Åsas farfar Ove Johannesson.

Samspel och gester blir viktiga element i hennes bilder som undersöker hur blickar riktas och vad detta säger om personernas inre världar. De gamla svartvita bilderna och färgfotografierna tagna i England skapar tillsammans en spännande kontrast. De första känns drömskt otydliga medan de andra har en fokuserad dokumentär estetik. Tvillingsystrarnas barndom som pojkflickor skildras som en okomplicerad och nostalgisk idyll där små fragment har lyckats fångas med hjälp av snapshots. Färgbilderna talar ett annat språk och pojkarna på bilderna stirrar ofta rakt in i linsen, uttrycken är allvarsamma och försöker berätta en historia.

Utställningen får betraktaren att reflektera över hur genus porträtteras i bildvärlden och öppnar upp för många intressanta diskussioner. Det känns som ett väldigt relevant tema när vi i dagens läge omges av fotografier och bilder. Internetsidor som visar bilder vi tar av varandra med efterföljande kommenterar och likes gör att vi känner oss ständigt bevakade. Vi vill att bilderna ska motsvara den inre självbild vi har, och när man hela tiden fångas på, till exempel, mobilkamerornas foton kan det bli stressande att hela tiden utåt projicera den bild vi vill ska fångas. Bilderna av oss ska visa omvärlden vilken typ av liv vi har och vilken roll vi vill spela, vi är ständigt poserande figurer i ett stressande rampljus. Kläderna vi bär och de miner vi gör blir betydelsefulla kostymer och masker som ska motsvara vår identitet. Ibland känner vi att bilden nästan säger mer om oss än vad vår egen fysiska person gör.

Utställningen är intressant då den dokumentära stilen verkligen förvandlas till en tankeprocess och kontrasterna mellan fotografierna blir till en relevant diskussion om vår identitet i dagens värld av bilder. Utställningen pågår till och med den 18 september.

Sofia Nilsson


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...